Català | Castellano | English

Laboratori Docent


LABORATORI DOCENT

Aquestes instal·lacions estan dotades d'equipaments bàsics d'observació, mesura i anàlisi per donar suport a les sessions pràctiques de les assignatures troncals impartides pel professorat de la Secció.

MICROSCÒPIA ÒPTICA

Actualment es disposa d'un microscopi òptic metal·logràfic, que pot arribar fins a 1000 augments, i que permet la visualització de microestructures de materials opacs (metalls i ceràmics) per al seu estudi i caracterització.

Es troben, també en aquesta secció del laboratori, microscopis òptics biològics que permeten l'observació de mostres transparents-translúcides i films, majoritàriament de materials polímers o de compòsits de matriu polimèrica, fins a 400 augments.

Una lupa es tereoscòpica (binocular) completa aquesta part del laboratori, dotada de diferents conjunts d'objectius que permeten l'observació de mostres, amb superfícies irregulars, de qualsevol naturalesa, fins a 100 augments. Per a tots aquests equips, és possible la captura d'imatges per a estudis i/o anàlisis posteriors.

FORNS/ESTUFES

En el Laboratori Docent s'ha instal·lat un forn mufla, de 10 litres de capacitat, amb una temperatura màxima de treball de 1200 ºC, que permet la realització de tractaments tèrmics convencionals per a materials metàl·lics i ceràmics. Tanmateix, es disposa d'una estufa, de 100 litres de capacitat i ideal per a l'envelliment tèrmic de materials polímers, que permet fer rampes d'escalfament i refredament fins a temperatures màximes de 250 ºC.

DESBASTADORES/POLIDORES

Es disposa d'una desbastadora de 2 plats, amb refrigeració per circuit d'aigua, amb plats intercanviables per poder preparar mostres metal·logràfiques. El procés de polit es pot dur a terme en la polidora amb plat de vellut, també amb circuit d'aigua, que permet el punt ideal de preparació superficial en mostres metàl·liques.

CREMADORS/EXTRACTORS

Per a la identificació de materials polímers, s'han instal·lat un conjunt de cremadors de gas i un sistema d'extracció de fums, per tal de garantir la qualitat de l'ambient de treball.

EQUIPAMENTS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

Es disposa d'una font d'alimentació, que pot funcionar en corrent continu i alt ern, ideal per a la realització de dipòsits electroquímics.

També es disposa d'un conjunt de mesuradors polímetres (testers) que permeten mesurar intensitats de corrent en cel·les electroquímiques i galvàniques, per a l'elaboració de sèries electrogalvàniques d'aliatges. Un granatari, amb precisió de 0.1 g, útil per a la mesura de masses en diferents pràctiques, completa aquest conjunt d'equipaments.