Català | Castellano | English

Microscòpia Electrònica SEM


Servei de microscòpia electrònica de rastreig

El microscopi electrònic de rastreig, es fonamenta en la interacció d’un feix d’electrons amb la superficie del material objecte d’estudi.

El resultat és una imatge de gran resolució de la topografia superficial del material,

El Servei de microscòpia electrònica de rastreig, principalment participa en:

 • Projectes de recerca
 • Transferència de tecnologia
 • Desenvolupament de línies pròpies de recerca dins dels camps del tèxtil i de materials.

Sectors als quals s’adreça

La tècnica de Microscòpia Electrònica de Rastreig troba aplicacions en tots els sectors lligats als processos industrials i productius que fan servir materials. D’entre ells es poden destacar els següents:SEM

 • Metal·lúrgia
 • Conformat de plàstics i compostos
 • Tèxtil i paperer
 • Aeronàutic
 • Químic
 • Electrònic

Serveis que ofereix

Composició i Morfologia de productes i materials.

Estudi de la puresa (partícules contaminants, mescles, additius).

 • Estudis morfològics i topogràfics de materials i productes
  (característiques superficials, empremtes en marcat i estampació).

Comportament de materials.

 • Comportament mecànic de materials:
  • Estudi de fatiga
  • Anàlisis de falles en el comportament en servei
    
 • Fractografia:
  • Estudi de superficies de fractura
  • Estudi d’adhesió intercomponents en compòsits.
    
 • Processos degradatius en materials
  • Corrosió
  • Oxidació